admin
photo

Kompakt Lufterhitzer

photo

Kompakt Lufterhitzer

Previous Tab
Next Tab
Česká verze
Anglická verze
Německá verze


Sestavné vzduchotechnické jednotky s plynovým ohřevem MTPAL jsou určeny pro dopravu, ohřev a úpravu vzduchu ve větracích, vytápěcích a technologických systémech ve všech oblastech průmyslu i občanské vybavenosti. Klasické použití představují především:

 • vytápění a větrání průmyslových, výrobních hal a skladů
 • vytápění a větrání obchodů a supermarketů
 • náhrada odsátého vzduchu ve výrobních procesech
 • přívod a úprava vzduchu pro lakovací boxy
 • přívod vzduchu pro specifické výrobní linky

 • Přednosti jednotek MTPAL

 • rychlé a snadné vytápění a větrání
 • vysoká účinnost
 • nízké provozní a investiční náklady
 • vysoká variabilita dodávaných jednotek
 • výhodné blokové uspořádání
 • Základní charakteristika jednotek MTPAL

 • tepelný výkon: 10 - 2000 kW
 • množství vzduchu: až 120 000 m3/h

 • Množství vzduchu dodávané základní řadou jednotek MTPAL se pohybuje v rozmezí 1 500 - 60 000 m3/h. Atypické jednotky dodávají až 120 000 m3/h. Tepelný výkon běžných jednotek MTPAL se pohybuje v rozmezí 10 - 900 kW, na přání je však možné dodat i ohřívače o výkonech do 3 000 kW.

  Jednotky se vyrábějí v blokovém a komorovém provedení. Rám jednotek je tvořen hliníkovými profily, panely mají tloušťku 45 mm a jsou plněny minerální vatou. Vyrábějí se pouze v ležatém provedení na podstavném rámu.

  Plynové ohřívací díly jsou vybaveny vždy větracím bypassem s klapkou. Radiální ventilátory jsou na společném rámu s motorem a uloženy na izolátorech chvění.

  Jednotky jsou doplňovány základní řadou kapsových filtrů, klapek, směšovacích komor a dalším běžným příslušenstvím.

  Celá konstrukce jednotek plně odpovídá modernímu konstrukčnímu trendu a celá jednotka splňuje všechny požadavky na větrací a vytápěcí zařízení i pro ty nejnáročnější provozy.


  Konstrukce

  Jednotky jsou děleny do bloků a komor dle transportních standardů, uspořádání a vybavení jednotky s ohledem na snižování výrobních nákladů. Dle přání zákazníka je možné jednotlivé bloky dále dělit nebo naopak jednotku dodat v kompaktnějším provedení. Všechny části jednotky jsou doplněny podstavným rámem, který může být dle požadavku zákazníka společný pro více bloků.

  Rámy jednotek jsou vyráběny ze stavebnicových hliníkových profilů čtvercového průřezu o hraně 50 mm. Opláštění je provedeno s ohledem na maximální tepelnou izolaci jednotky ze sendvičových panelů plněných minerální vatou o síle 45 mm. Panely jsou kvůli tuhosti a životnosti vyztuženy lepenými a nýtovanými profily.

  Panely jsou do hliníkových rámů dle jejich pozice přichyceny nýty, šrouby s maticemi, plastovými příchytkami nebo panty a klikami. Mimo standardní vysoce kvalitní těsnění jsou panely bez nutnosti přístupu u jednotek pro venkovní prostředí tmeleny. Panely je možné dle požadavku zákazníka za příplatek dodat lakované práškovými barvami v jakékoliv barvě.

  Podstavný rám je montován z ohýbaných pozinkovaných profilů, spojovaných a vyztužovaných spojkami. Všechny transportní jednotky mají podstavný rám vybaven transportními oky a otvory pro montáž jednotky na podloží. Spojování jednotek je standardně řešeno dodávanými šrouby s distančními trubičkami, které zajišťují těsné a pevné spojení bez možnosti poškození jednotky. Všechny části jednotky jsou standardně vyráběny v bezsilikonovém provedení.

  Použití jednotky z hlediska prostředí

  Jednotky MTPAL se dodávají v provedení pro vnitřní nebo venkovní prostředí. Vnitřní provedení jednotky může být použito pouze v základním prostředí dle ČSN EN 330300. Jednotky pro venkovní prostředí jsou o proti základnímu provedení mimo tmelených panelů doplněny celoplošnými střechami z pozinkovaného plechu nad každou částí jednotky spojované krycími lištami. Dále je venkovní provedení doplněno krytem na hořák, termostaty a všechny dodávané komponenty s nedostatečným krytím.

  Ventilátorový díl

  Ventilátorový díl jednotek MTPAL bývá kombinovaný s difusorovou komorou vhodné délky. Ventilátory jednotek MTPAL jsou vždy radiální ventilátory se spirální skříní, nízkotlaké nebo střednětlaké dle požadavku zákazníka. Dle konkrétních parametrů jsou ventilátory v základním provedení nebo ve výztužném rámu. Výtlak ventilátoru může být orientován také nahoru nebo dolu, stejně tak je možné sání vzduchu do ventilátorového dílu ze svislých směrů.


  Motory jsou spolu s ventilátory na celistvém rámu, který je uložen v rámu jednotky a je v případě potřeby celý vyjímatelný. Rám je upevňován na konstrukci a panely skříně jednotky, větší ventilátory jsou kotveny do podstavného rámu skrz speciálně vyztužený podlahový panel. Převody jsou realizovány eurořemenicemi s klínovými řemeny.

  Atypické jednotky jsou vybaveny dvojitými ventilátory se společnou hřídelí nebo dvěma paralelními ventilátory.

   

  Ventilátorový díl standardně obsahuje dveře pro přístup k motoru a ventilátoru. Na požadavek je možné ventilátorové díly vybavit průzory a krytem převodů.

  Filtrační díl

  Standardní filtrační díly mohou být vybaveny celou řadou standardních kazetových filtrů - kapsové filtry třídy EU 3 až EU 9, rámečkovými předfiltry, filtry z umělých tkanin, skelných vláken atd. Na přání je možné dodat také uhlíkové filtry.

  Kapsové filtry jsou vyráběné z normovaných rozměrů kazet, které jsou ukládány v příčných vodících lištách. Výměna filtrů se pak provádí jednoduchým vytahováním filtrů za sebou do obslužné strany jednotky.

  Směšovací, klapkové díly a klapky

  Jednotky jsou standardně vybavovány hliníkovými klapkami s plastovými pouzdry, ve kterých jsou plně kryta ovládací kola. To výrazně snižuje možnost usazování nečistot v zubech kol a snižuje nároky na údržbu klapek.

  Směšovací komory jsou osazovány celoplošnými klapkami zvenku nebo klapkami s malým otvorem umístěné uvnitř směšovací komory dle přání zákazníka nebo poměru směšování. Klapky pro sání vzduchu z okolního prostředí jsou u jednotek pro vnitřní prostředí kryty mřížkami, u jednotek pro venkovní prostředí mohou být doplněny protidešťovými žaluziemi.

  Plynové ohřívací díly

  Klapky s malým otvorem určené pro napojení VZT potrubí se standardně dodávají spolu s elastickou manžetou.

  Klapky se dodávají připravené pro osazení servopohony (servopohony můžou být již součástí dodávky) nebo s ručním ovládáním. Velké klapky bývají rozděleny pro možnost ovládání více servopohony. Směšovací klapky mohou být spřaženy táhlem pro jedno společné ovládání.

   

  Plynové ohřívací díly

  Plynové ohřívací díly MTPAL jsou osazeny kvalitním výměníkem se spalovací komorou a s bypassem. Výměník je dle výkonu 3 nebo 4 tahový a je vyroben z kombinace materiálů zaručujících maximální životnost a účinnost dle konkrétních parametrů. Spalovací komora je konstruována s ohledem na maximální recirkulaci spalin a snížení emisí hoření. Trubkový výměník je konstruován na maximální účinnost a provoz při malém odporu vzduchu. Spalovací komora i okraje trubkového výměníku jsou doplněny náběhovými plechy a žebry pro regulaci průtoku vzduchu částmi výměníku a zvětšení teplosměnné plochy. Všechny trubky jsou osazeny vířiči spalin.

  Důkladné řemeslné zpracování spolu s lety vybroušenou konstrukcí dává výměníku MTP mnohem delší životnost než běžné výměníky pracující na stejném principu.

  Komínový odtah může být dle daných parametrů nebo dle požadavků zákazníka na zadní stěně, hořákové stěně nebo nahoru. Pro vlastní komín platí běžné normy pro komín plynového zařízení s tlakovým hořákem.

  Plynový ohřívací díl je vybaven bypassem s klapkou pro možnost přesné regulace výstupní teploty a pro zvýšení životnosti a účinnosti výměníku. Bypassový obtok je umístěn v horní části ohřívacího dílu - při napojení jednotky přímo na VZT potrubí je třeba počítat s nerovnoměrnou teplotou těsně za výdechem. Klapka bypassu je celokovová tepelně odolná a i při náhlých výpadcích jednotky s horkým výměníkem nemůže být poničena. Při správné regulaci a ovládání hořáku spolu s bypassem může být výdechová teplota jednotky regulována s přesností cca ±1°C (oproti běžné přesnosti dosažené tlakovým hořákem bez regulace bypassu cca ±5°C). Regulační systémy mohou být dodány spolu s jednotkou.

  Hořáky

  Standardně jsou s jednotkou dodávány tlakové hořáky Weishaupt, spalující zemní plyn, propan-butan, ELTO a další typy paliv. Hořáky se dodávají standardně s dvoustupňovou nebo modulační regulací. Hořáky obsahují kompletní plynové armatury, elektroovládání a všechny bezpečnostní funkce.

  Elektrické vybavení jednotek a MaR

  Jednotky mohou být dodány včetně ovládacích a jisticích prvků a to v libovolném rozsahu dle přání zákazníka. Jednotky mohou být dodány např. pouze s osazenými servopohony, mohou být dodány vč. základní ovládací elektroskříňky pouze pro jištění a spouštění hlavních motorů.

  Regulace dodávaná spolu s jednotkou bývá projektována na danou konkrétní akci, např. z hlediska požadavku regulace na prostorovou teplotu (haly) nebo teplotu přívodu (např. lakovací boxy).

  Řízení jednotky může být ruční (kombinace základního elektrického ovládání a ručního řízení klapek), ručně elektronicky z jistící elektroskříňky nebo pomocí vyspělých regulátorů s vazbou na další řídící systémy. Systém MaR může být dodán také včetně kompletní montáže a zprovoznění jednotek.

  Přívodní sestava MTPAL filtr-ventilátor-ohřívač

  Nejběžnější VZT jednotka s plynovým ohřevem. Standardně se vyrábí ve dvou variantách s dvěmi velikostmi výměníku pro dvě výkonové úrovně. Kapsový filtr se dodává ve všech běžných stupních filtrace. Níže uvedené základní varianty mohou být doplněny např. komorou pro chlazení.

  Venkovní provedení je doplněno střechou a případně protidešťovou žaluzií na sání čerstvého vzduchu.

  nakres_MPTAL
  hodnoty

  Přívodní sestava MTPAL směšovací komora-filtr-ventilátor-ohřívač

  Nejběžnější VZT jednotka s plynovým ohřevem. Standardně se vyrábí ve dvou variantách s dvěmi velikostmi výměníku pro dvě výkonové úrovně. Kapsový filtr se dodává ve všech běžných stupních filtrace. Níže uvedené základní varianty mohou být doplněny např. tlumícími vložkami na sání a výdechu. Směšovací komoru je možné osadit žaluziovými klapkami do všech stran. Pro přívod vzduchu potrubím jsou klapky obvykle uvnitř směšovací komory s pružnou manžetou zvenku, pro nasávání čerstvého vzduchu jsou používány klapky zvenku, celoplošné doplněné protidešťovou žaluzií.

  nakres MTPAL
  Nakres
  Nakres

  Přívodní sestava MTPAL ventilátor-ohřívač

  Nejjednodušší VZT jednotka s plynovým ohřevem. Standardně se vyrábí ve dvou variantách s dvěmi velikostmi výměníku pro dvě výkonové úrovně. Níže uvedené základní varianty mohou být doplněny např. tlumícími vložkami na sání a výdechu.

  Venkovní provedení je doplněno střechou a případně protidešťovou žaluzií na sání čerstvého vzduchu.

  vykres
  hodnoty
  Přívodní sestava MTPAL směšovací komora-filtr-ventilátor-ohřívač

  Sestavné větrací a vytápěcí jednotky MTPAL

  více fotek

  O nás

  Jinova s.r.o specializuje na vlastní výrobu a to zejména. Pro přesnou strojírenskou výrobu s třicetiletou tradicí má naše firma vlastní vývoj a konstrukci.

  JINOVA s.r.o.

  Do Žlábku 733
  514 01 Jilemnice, Česká Republika

  TEL: +420 481 541 518
  FAX: +420 481 544 184
  E-mail: jinova@jinova.com
  GPS Loc: 50°36'49.474'N, 15°30'42.216'E
  Mapa